Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Today
 2. Darian433

  Update's 13.06.2021 Bara de navigatie principala este pe toata latimea ecranului acum, aceasta este fluida adaptanduse in functie de latimea ecranului (telefoanele au alta bara de navigatie). Bara de navigatie principala este in gradient acum. Scoasa bara de navigatie (erau 2) de pe telefoane. Posturile, reputatia, zilele castigate au un aspect nou acum, acestea sunt moderne si folositoare acum, tot odata ocupa si mai putin spatiu. Am adaugat in profil optiunea "Server preferat", fiecare membru poate selecta serverul preferat, acesta va aprea in posturi si pe profil. Am adaugat "Steam Profile" modern, pe profil apare un tab special pentru "Steam Profile" foarte avansat, puteti vedea jocuri, ore, medalii, etc...si in topic (sub post-container) apare statusul (online/offline), poza de profil cat si numele. Butoanele "Quote, Edit, Options" au background transparent acum si au fost readuse la pozitia initiala (-200px). Trofeele & Medaliile din topicuri sunt mai mici acum, (-5px). Barile (section title, unde sunt scrise titlurile categoriilor) au un alt aspect, culoarea este acum in gradient. Background-ul categoriilor este intro singura culoare acum. Avatarul poate fi acum de maxim 170x170 sau 150x250 (recomandat: 150x250). + alte update-uri nementionate. -------- Aici se incheie stadiul "Beta (redesign)", restul update-urilor aduse legate de design nu vor mai fi majore. Tot odata se incepe stadiul de "performanta" prin care incercam sa oferim cea mai buna performanta, nu doar legat de tema ci de absolut tot ce tine de forum.
 3. Falush

  wellcome
 4. Paul

  Sa dai mesaj privat tura viitoare, nu mai posta aici 😂🤣
 5. Yesterday
 6. ginel

  intra careva pe server? e un codat si ne strica jocul
 7. Last week
 8. 1. Nume plugin: Super Map Choser 2. Autor & Versiune: istonic / 3.0 3. Comenzi: - 4. Cvar: 5. Alte detalii: Acest plugin va da vot hartii in ultima runda, mai exact in ultima runda a hartii (cand expira timpul hartii) se va face ecranul negru, jucatorii vor fi blocati si fiecare trebuie sa aleaga harta urmatoare. Pe mijlocul ecranului apare un mesaj HUD cu nr. de vot - harta. ATENTIE: ca plugin-ul sa functioneze corect, trebuie sa dezactivati plugin-ul "mapchoser.amxx" care vine default in server, la fel si orice alt plugin de vot al hartilor sau prelungire de runda. 6. Link download: #include <amxmodx> #include <colorchat> new const PLUGIN[] = "Super Mapchooser" new const VERSION[] = "3.0" new const AUTHOR[] = "Prayer/Safety1st" new g_teamScore[2] new nextmap, vote_answers, maxspeed new mp_timelimit, mp_winlimit, mp_maxrounds, mp_roundtime new extendmapmax_pcvar, extendmapstep_pcvar, votetime_pcvar, votemaps_pcvar new result_red_pcvar, result_green_pcvar, result_blue_pcvar #define TASK_PLUGIN_ID 44747477 #define TASK_SCREEN_ID 979699 #define TASK_RESULT_ID 12111 const HudLen = 512 new msg[128] new Array:g_mapName new g_mapNums new g_saveids[10] new g_voteCount[10] new g_nextName[10] new g_lastMap[32] new g_currentMap[32] new g_mapVoteNum new g_votemaps new g_maxspeed = 320 new Float:f_timelimit = 0.0 // we want to restore timelimit only if we touched it new bool:willbevote = false // there will be a vote new bool:voteStarted = false // there is vote in progress new bool:forceBlock = true // block player's selections if vote is canceled new bool:hasExtend = false // map was extended new bool:lastRound = false // map changing will be at the current round end new bool:forceChange = true // we should force map end in case if it is not round-based limit coming soon new bool:hasBlind[33] = { false, ... } new g_msgScreenFade new g_PlayersVoted = 0 new g_PlayersNum = 0 new g_result_red, g_result_green, g_result_blue public plugin_init() { register_plugin(PLUGIN, VERSION, AUTHOR) register_cvar("super_mapchooser",VERSION,FCVAR_SERVER|FCVAR_SPONLY|FCVAR_UNLOGGED) register_dictionary_colored("super_mapchooser.txt") extendmapmax_pcvar = register_cvar("amx_extendmap_max", "90")//Максимальное количество минут. Когда несколько раз продлевается карта - это значение будет максимальным в timelimit'е extendmapstep_pcvar = register_cvar("amx_extendmap_step", "15")//На сколько минут продлевать карту, если проголосовали за ее продление. register_event("HLTV", "Event_NewRound", "a", "1=0", "2=0") register_event("TextMsg", "Event_RestartRound", "a", "2&#Game_C", "2&#Game_w") register_event("ScreenFade", "Event_ScreenFade", "be") register_event("TeamScore", "team_score", "a") register_logevent("Event_RoundEnd", 2, "0=World triggered","1=Round_End") votetime_pcvar = register_cvar("mapchooser_votetime", "15") //Сколько времени в секундах должно идти голосование votemaps_pcvar = register_cvar("mapchooser_votemaps", "5") //Сколько карт выводить на голосование помимо текущей карты // Каким цветом показывать результаты голосования. Формат RGB result_red_pcvar = register_cvar("mapchooser_result_red", "0") //Красный result_green_pcvar = register_cvar("mapchooser_result_green", "255") //Зеленый result_blue_pcvar = register_cvar("mapchooser_result_blue", "100") //Синий g_msgScreenFade = get_user_msgid("ScreenFade") set_task(8.0, "taskListening", TASK_PLUGIN_ID, "", 0, "b") } public plugin_cfg() { nextmap = get_cvar_pointer("amx_nextmap") vote_answers = get_cvar_pointer("amx_vote_answers") maxspeed = get_cvar_pointer("sv_maxspeed") mp_timelimit = get_cvar_pointer("mp_timelimit") mp_winlimit = get_cvar_pointer("mp_winlimit") mp_maxrounds = get_cvar_pointer("mp_maxrounds") mp_roundtime = get_cvar_pointer("mp_roundtime") g_votemaps = get_pcvar_num(votemaps_pcvar) if(g_votemaps > 8) g_votemaps = 8 else if(g_votemaps < 1) g_votemaps = 1 register_menucmd(register_menuid("superMapChooserMenu"), (-1^(-1<<(g_votemaps + 1))), "countVote") g_mapName = ArrayCreate(32) get_localinfo("lastMap", g_lastMap, sizeof g_lastMap -1) set_localinfo("lastMap", "") new maps_ini_file[64] get_localinfo("amxx_configsdir", maps_ini_file, sizeof maps_ini_file -1) format(maps_ini_file, sizeof maps_ini_file -1, "%s/maps.ini", maps_ini_file) if(!file_exists(maps_ini_file)) get_cvar_string("mapcyclefile", maps_ini_file, sizeof maps_ini_file -1) if(loadSettings(maps_ini_file)) Reset() g_maxspeed = get_pcvar_num(maxspeed) get_mapname(g_currentMap, sizeof g_currentMap -1) } public client_disconnect(id) { remove_task(id+TASK_SCREEN_ID) remove_task(id+TASK_RESULT_ID) hasBlind[id] = false } public Event_RestartRound() Reset() public Event_RoundEnd() { if(lastRound && forceChange) set_task(4.5,"ForceChangeMap") } public ForceChangeMap() { // trick: decrease mp_timelimit value to force map change. 0.3 min was carefully chosen by experiments set_pcvar_float(mp_timelimit, get_gametime() / 60.0 - 0.3) } public Reset() { g_PlayersVoted = 0 g_PlayersNum = 0 if(voteStarted) { voteStarted = false forceBlock = true remove_task(TASK_PLUGIN_ID) // remove 'checkVotes' task if(!hasExtend) { formatex(msg, 127, "%L", LANG_PLAYER, "INTERRUPTED") ColorChat(0, GREEN, msg) } else hasExtend = false } if(willbevote) { set_task(8.0, "taskListening", TASK_PLUGIN_ID, "", 0, "b") if(f_timelimit > 0.0) set_pcvar_float(mp_timelimit, f_timelimit) } willbevote = false lastRound = false forceChange = true } public PauseGame() { new players[32], pid get_players(players, g_PlayersNum) for(new i=0;i<g_PlayersNum;i++) { pid = players[i] hasBlind[pid] = true message_begin(MSG_ONE, g_msgScreenFade, _, pid) write_short(1<<12) // Duration write_short(1<<9) // Hold time write_short(1<<0) // Fade type write_byte(0) // Red write_byte(0) // Green write_byte(0) // Blue write_byte(255) // Alpha message_end() set_task(1.0, "cmdFadeScreen", pid+TASK_SCREEN_ID, "", 0, "b") } set_pcvar_num(maxspeed, 0) } public ContinueGame() { new players[32], num, pid get_players(players, num) for(new i=0;i<num;i++) { pid = players[i] hasBlind[pid] = false remove_task(pid+TASK_SCREEN_ID) remove_task(pid+TASK_RESULT_ID) message_begin(MSG_ONE, g_msgScreenFade, _, pid) write_short(1<<0) write_short(1<<0) write_short(1<<0) write_byte(0) write_byte(0) write_byte(0) write_byte(0) message_end() } set_pcvar_num(maxspeed, g_maxspeed) } public taskListening() { new winlimit = get_pcvar_num(mp_winlimit) if(winlimit) { new c = winlimit - 2 if(!((c > g_teamScore[0]) && (c > g_teamScore[1]))) { forceChange = false willbevote = true } } new maxrounds = get_pcvar_num(mp_maxrounds) if(maxrounds) { if(!((maxrounds - 2) > (g_teamScore[0] + g_teamScore[1]))) { forceChange = false willbevote = true } } new Float:f_timeleft new Float:f_diff new Float:f_roundtime f_timeleft = float(get_timeleft()) if (f_timeleft) { f_roundtime = get_pcvar_float(mp_roundtime) * 60.0 f_diff = f_roundtime - f_timeleft + get_pcvar_float(votetime_pcvar) + 15.0 // we need additional 10 seconds upper to don't get countdown voice if(!(f_timeleft < 1.0 || f_timeleft > f_diff)) willbevote = true } if(!willbevote) return remove_task(TASK_PLUGIN_ID) // remove 'taskListening' task formatex(msg, 127, "%L", LANG_PLAYER, "VOTE_NEXT_ROUND") ColorChat(0, GREEN, msg) // increase timelimit if it might elapse earlier than needed if (f_timeleft) { f_timelimit = get_pcvar_float(mp_timelimit) // save current timelimit set_pcvar_float(mp_timelimit, f_timelimit + f_diff / 60.0) } } public Event_NewRound() { if(willbevote && !lastRound) { forceBlock = false hasExtend = false g_result_red = get_pcvar_num(result_red_pcvar) g_result_green = get_pcvar_num(result_green_pcvar) g_result_blue = get_pcvar_num(result_blue_pcvar) cmdVoteNextmap() } } public cmdVoteNextmap() { new mkeys = ((1<<g_votemaps) + 1), menu[HudLen], a new pos = format(menu, HudLen -1, " \r%L:^n^n", LANG_PLAYER, "VOTE_TITLE") new dmax = (g_mapNums > g_votemaps) ? g_votemaps : g_mapNums new unki = 0 for(g_mapVoteNum = 0; g_mapVoteNum < dmax; g_mapVoteNum++) { a = random_num(0, g_mapNums -1) while(isInMenu(a)) { if(++a >= g_mapNums) { a = 0 } } g_nextName[g_mapVoteNum] = a new map[32] ArrayGetString(g_mapName, a, map, sizeof map -1) pos += format(menu[pos], HudLen -1, " \y%d.\w %s^n", g_mapVoteNum + 1, map) g_saveids[unki] = a unki++ mkeys |= (1<<g_mapVoteNum) g_voteCount[g_mapVoteNum] = 0 } g_voteCount[g_votemaps] = 0 g_voteCount[g_votemaps + 1] = 0 new winlimit = get_pcvar_num(mp_winlimit) new maxrounds = get_pcvar_num(mp_maxrounds) if((winlimit + maxrounds) == 0 && f_timelimit < get_pcvar_float(extendmapmax_pcvar)) { pos += format(menu[pos], HudLen -1, " \y%d.\w %s \y[%L]", g_votemaps + 1, g_currentMap, LANG_PLAYER, "PROLONG") mkeys |= (1<<g_votemaps) } show_menu(0, mkeys, menu, get_pcvar_num(votetime_pcvar), "superMapChooserMenu") formatex(msg, 127, "%L", LANG_PLAYER, "VOTE_STARTED") ColorChat(0, GREEN, msg) client_cmd(0, "spk gman/gman_choose2") set_task(get_pcvar_float(votetime_pcvar), "checkVotes", TASK_PLUGIN_ID) PauseGame() voteStarted = true log_amx("Super Vote: Voting for the nextmap started") } public checkVotes() { voteStarted = false new bolt = 0 for(new a = 0; a < g_mapVoteNum; a++) { if(g_voteCount[bolt] < g_voteCount[a]) bolt = a } //clear channel #2 set_hudmessage(.channel=2) show_hudmessage(0, "") set_hudmessage(255, 127, 0, -1.0, 0.42, 2, 0.1, 10.0, 0.05, 1.0, 2) if((g_voteCount[g_votemaps] > g_voteCount[bolt]) && (g_voteCount[g_votemaps] > g_voteCount[g_votemaps + 1])) { new Float:steptime = get_pcvar_float(extendmapstep_pcvar) f_timelimit = f_timelimit + steptime formatex(msg, 127, "%L", LANG_PLAYER, "MAP_EXTENDING", steptime) ColorChat(0, TEAM_COLOR, msg) show_hudmessage(0, "%L", LANG_PLAYER, "MAP_EXTENDING_HUD", steptime) log_amx("Super Vote: Voting for the nextmap finished. Map %s will be extended to next %.0f minutes", g_currentMap, steptime) hasExtend = true Reset() ContinueGame() return } new smap[32] if(g_voteCount[bolt] && (g_voteCount[g_votemaps + 1] <= g_voteCount[bolt])) { ArrayGetString(g_mapName, g_nextName[bolt], smap, sizeof smap -1) set_pcvar_string(nextmap, smap) } else get_pcvar_string(nextmap, smap, sizeof smap -1) // get nextmap name in case if no one voted formatex(msg, 127, "%L", LANG_PLAYER, "NEXT_MAP_CHOSEN", smap) ColorChat(0, TEAM_COLOR, msg) show_hudmessage(0, "%L", LANG_PLAYER, "NEXT_MAP_CHOSEN_HUD", smap) if(forceChange) { formatex(msg, 127, "%L", LANG_PLAYER, "LAST_ROUND") ColorChat(0, TEAM_COLOR, msg) set_hudmessage(255, 0, 0, -1.0, 0.58, 2, 0.1, 10.0, 0.05, 1.0, 1) show_hudmessage(0, "%L", LANG_PLAYER, "LAST_ROUND_HUD") } new players[32], num, pid get_players(players, num) for(new i=0;i<num;i++) { pid = players[i] remove_task(pid+TASK_RESULT_ID) } log_amx("Super Vote: Voting for the nextmap finished. The nextmap will be %s", smap) lastRound = true // increase timelimit if it might elapse earlier than current round new Float:f_timeleft = float(get_timeleft()) if(f_timeleft) // there is timelimit for map definately set_pcvar_float(mp_timelimit, get_gametime() / 60.0 + get_pcvar_float(mp_roundtime)) ContinueGame() } public countVote(id, key) { if(!voteStarted && forceBlock) return PLUGIN_HANDLED if(get_pcvar_float(vote_answers)) { new name[32] get_user_name(id, name, sizeof name -1) if(key == g_votemaps) { formatex(msg, 127, "%L", LANG_PLAYER, "VOTED_EXTEND", name) ColorChat(0, DontChange, msg) } else if(key < g_votemaps) { new map[32] ArrayGetString(g_mapName, g_nextName[key], map, sizeof map -1) formatex(msg, 127, "%L", LANG_PLAYER, "VOTED", name, map) ColorChat(0, DontChange, msg) } cmdShowResults(id+TASK_RESULT_ID) set_task(0.8, "cmdShowResults", id+TASK_RESULT_ID, "", 0, "b") } client_cmd(id, "spk UI/buttonclickrelease") g_voteCount[key]++ g_PlayersVoted++ return PLUGIN_HANDLED } public cmdShowResults(pid) { static id id = pid-TASK_RESULT_ID if(is_user_connected(id)) { static i, len, message[HudLen] len = format(message, sizeof message -1, "%L^n^n", LANG_PLAYER, "VOTE_RESULTS") for(i=0;i<g_votemaps;i++) { new map[32] ArrayGetString(g_mapName, g_saveids[i], map, sizeof map -1) len += format(message[len], HudLen -1, "[%d] | %s^n", g_voteCount[i], map) } len += format(message[len], HudLen -1, "[%d] | %s [%L]^n^n", g_voteCount[i], g_currentMap, LANG_PLAYER, "PROLONGED") len += format(message[len], HudLen -1, "%L", LANG_PLAYER, "VOTE_TOTAL", g_PlayersVoted, g_PlayersNum) set_hudmessage(g_result_red, g_result_green, g_result_blue, 0.36, 0.3, 0, 1.0, 4.0, 0.1, 0.2, 2) show_hudmessage(id, message) } } public Event_ScreenFade(id) { if(hasBlind[id]) { set_task(0.6, "cmdFadeScreen", id+TASK_SCREEN_ID) } } public cmdFadeScreen(pid) { new id = pid-TASK_SCREEN_ID if(is_user_connected(id)) { message_begin(MSG_ONE, g_msgScreenFade, _, id) write_short(1<<0) // Duration write_short(1<<0) // Hold time write_short(1<<2) // Fade type write_byte(0) // Red write_byte(0) // Green write_byte(0) // Blue write_byte(255) // Alpha message_end() } } public plugin_end() { new current_map[32] set_pcvar_num(maxspeed, g_maxspeed) get_mapname(current_map, sizeof current_map -1) set_localinfo("lastMap", current_map) } stock bool:ValidMap(mapname[]) { if(is_map_valid(mapname)) { return true } new len = strlen(mapname) -4 if(len < 0) { return false } if(equali(mapname[len], ".bsp")) { mapname[len] = '^0' if(is_map_valid(mapname)) { return true } } return false } loadSettings(filename[]) { if(!file_exists(filename)) return 0 new currentMap[32], szText[32], buff[256] get_mapname(currentMap, sizeof currentMap -1) new fp = fopen(filename, "r") while(!feof(fp)) { buff[0] = '^0' fgets(fp, buff, sizeof buff -1) parse(buff, szText, sizeof szText -1) if((szText[0] != ';') && ValidMap(szText) && !equali(szText, g_lastMap) && !equali(szText, currentMap)) { ArrayPushString(g_mapName, szText) g_mapNums++ } } fclose(fp) return g_mapNums } bool:isInMenu(id) { for(new a = 0; a < g_mapVoteNum; a++) { if(id == g_nextName[a]) { return true } } return false } //From the AMXX nextmap base file public team_score() { new team[2] read_data(1,team,1) g_teamScore[(team[0]=='C') ? 0 : 1] = read_data(2) } /* Описание: Super MapChooser - альтернатива стандартному плагину mapchooser.amxx В начале последнего раунда экран затухает, игроки останавливаются и предлагается выбрать карту. После выбора карты появляются результаты голосования - сколько игроков проголосовали, за какую карту и кол-во проголосовавших. По истечению времени голосования написано, какая карта будет следующей. Карта меняется в конце раунда. Переменные (уже прописаны в amxx.cfg): На сколько минут продлевать карту, если проголосовали за ее продление. amx_extendmap_step "15.0" Максимальное количество минут. Когда несколько раз продлевается карта - это значение будет максимальным в timelimit'е. amx_extendmap_max "90.0" Переменные (можно прописать в amxx.cfg): Сколько времени в секундах должно идти голосование. (можно изменять в игре до голосования) mapchooser_votetime "15" Сколько карт выводить на голосование не считая карты, которую продлевают в голосовании. (можно изменять в игре - активируется в след. карте) mapchooser_votemaps "5" Минимальное значение 1, максимальное 8 Каким цветом показывать результаты голосования. (можно изменять в игре до голосования) mapchooser_result_red "255" mapchooser_result_green "255" mapchooser_result_blue "255" Установка плагина: 1) Плагин super_mapchooser.amxx кладем в папку с плагинами - addons/amxmodx/plugins 2) Открываем файл addons/amxmodx/configs/plugins.ini 3) Находим там строчку: mapchooser.amxx ; allows to vote for next map 4) Вместо нее вставляем строчку: super_mapchooser.amxx 5) Сохраняем изменения 6) Рестартим сервер... Бонусы: 1) Цветные сообщения. */ super_mapchoser.txt (se adauga in folderul lang) 7. Poze: Sursa: AlliedMods
 9. Darian433

  Acceptat, trimite-mi numele si parola.
 10. MoSSeR

  Multumesc pentru feedback !
 11. Paul

  Pro, am vazut ca esti activ dar te rog sa citesti si regulamentul..
 12. MoSSeR

  Merci bro` !
 13. Darian433

  1. Nume plugin: Welcome Message / Welcome info hud v2.0 2. Autor & Versiune: BaD CopY / necunoscuta 3. Comenzi: - 4. Cvar: - 5. Alte detalii: Acest plugin va afisat un mesaj dHud (pe ecran) de bun venit fiecarui jucator, acesta contine si cateva informatii. (vezi poza mai jos). 6. Link download: /* Welcome Message with three colors by [BaD CopY */ #include <amxmodx> #include <amxmisc> #include <csx> #include <csstats> #include <nvault> #include <dhudmessage> #define PLUGIN "Welcome Message" #define VERSION "1.0" #define AUTHOR "[BaD CopY" new gTime[33] new gVault new hostname[64] public plugin_init() { register_plugin(PLUGIN, VERSION, AUTHOR) gVault = nvault_open("TIME") } public client_authorized(id) { loaddata(id) } public client_disconnect(id) { gTime[id] += get_user_time(id) savedata(id) } public client_putinserver(id) { if(is_user_bot(id)) return set_task(10.0, "welcomeHUD", id) set_task(10.0, "hostHUD", id) set_task(5.0, "adminHUD", id) } public welcomeHUD(id) { new stats[8], body[8], nick[32], hostname[64] new rank_pos = get_user_stats(id, stats, body) new rank_max = get_statsnum() get_user_name(id, nick, 31) get_cvar_string("hostname",hostname,63) new iTimeMins = gTime[id] / 60 static Deaths = 0, Kills = 0, Float:Ratio = 0.0 Deaths = stats[1], Kills = stats[0], Ratio = Deaths == 0 ? (float(Kills)) : (float(Kills) / float(Deaths)) set_dhudmessage(0, 255, 0, 0.03, 0.30, 2, 6.0, 8.0 ) show_dhudmessage(id, "Welcome, %s^nRank: %d of %d^nKills: %d Deaths: %d KPD: %.2f^nOnline: %i m^nEnjoY!", nick,rank_pos,rank_max,stats[0], stats[1], Ratio,iTimeMins) } stock savedata(id) { new AuthId[65] get_user_authid(id, AuthId, charsmax(AuthId)) new VaultKey[64], VaultData[256] format(VaultKey, 63, "%s-TIME", AuthId) format(VaultData, 254, "%i", gTime[id]) nvault_set(gVault, VaultKey, VaultData) return PLUGIN_CONTINUE } stock loaddata(id) { new AuthID[35] get_user_authid(id,AuthID,charsmax(AuthID )) new vaultkey[64],vaultdata[256] format(vaultkey,63,"%s-TIME" ,AuthID) format(vaultdata,255,"%i",gTime[id]) nvault_get(gVault,vaultkey,vaultdata,charsmax (vaultdata)) new Time[33] parse(vaultdata, Time, charsmax(Time)) gTime[id] = str_to_num(Time) } public hostHUD(id) { get_cvar_string("hostname", hostname, 63) set_dhudmessage(212, 42, 255, 0.03, 0.5, 2, 6.0, 10.0) show_dhudmessage(id, "%s^nDon't forget to add IP to your favourites!", hostname) } public adminHUD(id) { if (is_user_admin(id)) { set_dhudmessage(0, 255, 255, 0.03, 0.75, 2, 6.0, 3.0); show_dhudmessage(id, "You are now Administrator!"); } } 7. Poze: Sursa: AlliedMods
 14. Darian433

  Bine ai venit! 😄
 15. MoSSeR

  Nume: Mihai-Vladut Nick: MoSSeR Profil Steam: - Varsta: 32 De unde joci ?: Nokia 3310 :)) Hobby: fotografia , videografia , aruncatul cu privirea Ce mod iti place sa joci ?: clasic Cum ne-ai gasit ?: Internet De la 1 la 10, cat de mult iti place comunitatea oldgods ?: 10 Ce vrei sa ne mai spui despre tine ?: Lasam timpul sa vorbeasca !
 16. Nick: MoSSeR Varsta: 32 Link Profil abur: Nu Poti intra pe TeamSpeak3 ?: Da Ai citit regulamentul? Da Experienta in amx ?: Da Intre ce ore joci cu regularitate ?: 20:00 - 03:00
 17. Acceptat, trimite-mi PM cu numele si parola.
 18. 1. Nume plugin: Welcome Message (chat) + rank 2. Autor & Versiune: Hisoka / 1.0 3. Comenzi: - 4. Cvar: - 5. Alte detalii: Acest plugin va afisa in chat un mesaj specific fiecarui jucator care se conecteaza (doar jucatorului), mesajul se poate modifica (default: welcome + rank). 6. Link download: #include <amxmodx> #include <amxmisc> #include < csx > #include <ColorChat> #define PLUGIN "New Plug-In" #define VERSION "1.0" #define AUTHOR "Hisoka" public plugin_init() { register_plugin(PLUGIN, VERSION, AUTHOR) } public client_putinserver(id) { if(!is_user_bot(id) && is_user_connected(id)) set_task(3.0,"message",id) } public message(id) { new name[33] new stats[8] new body[8] new rank_pos = get_user_stats( id, stats, body ) new rank_max = get_statsnum( ) get_user_name(id,name,charsmax(name)) ColorChat(id,NORMAL,"^4[SG] ^3Welcome ^1%s ^3To our server ^4Your Rank is %d from %d ",name,rank_pos, rank_max ) client_cmd(id,"spk ^"hello^"") } /* AMXX-Studio Notes - DO NOT MODIFY BELOW HERE *{\\ rtf1\\ ansi\\ deff0{\\ fonttbl{\\ f0\\ fnil Tahoma;}}\n\\ viewkind4\\ uc1\\ pard\\ lang1036\\ f0\\ fs16 \n\\ par } */ 7. Poze:
 19. 1. Nume plugin: Welcome Message (hud / dhud) + rank (in stilul celor zombie) 2. Autor & Versiune: gasit pe internet / 1.0.0 3. Comenzi: - 4. Cvar: - 5. Alte detalii: Acest plugin va afisa un mesaj in hud sau dhud (in functie de ce descarcati) fiecarui jucator care se conecteaza pe server, va fi afisat un mesaj de bun venit si rank-ul acestuia (in stilul serverelor de zombie). 6. Link download: DHUD (scris mare si gros) #include < amxmodx > #include < csstats > #include < dhudmessage > #define PLUGIN_VERSION "1.0.0" new gHostName; public plugin_init( ) { register_plugin( "Connect Info Hud", "1.0.1", "Hattrick" ); gHostName = get_cvar_pointer( "hostname" ); } public client_putinserver( id ) { if( is_user_bot( id ) ) return; set_task( 10.0, "go_info", id ); } public go_info( id ) { new s_HostName[ 64 ]; get_pcvar_string( gHostName, s_HostName, charsmax( s_HostName ) ); static s_Name [ 32 ]; get_user_name( id, s_Name, charsmax ( s_Name ) ); static stats[ 8 ], body[ 8 ]; new s_RankPos = get_user_stats ( id, stats, body ); new s_MaxRank = get_statsnum ( ); set_dhudmessage( 250, 150, 0, 0.10, 0.24, 0, 7.0, 10.0, 0.1, 0.1 ); show_dhudmessage( id, "Welcome, %s^nWe hope you enjoy you`ll stay here!^n^n%s^n^nYou rank is %d from %d", s_Name, s_HostName, s_RankPos, s_MaxRank ); } HUD (scris normal, subtire) #include < amxmodx > #include < csstats > #define PLUGIN_VERSION "1.0.0" new gHostName; public plugin_init( ) { register_plugin( "Connect Info Hud", "1.0.1", "Hattrick" ); gHostName = get_cvar_pointer( "hostname" ); } public client_putinserver( id ) { if( is_user_bot( id ) ) return; set_task( 10.0, "go_info", id ); } public go_info( id ) { new s_HostName[ 64 ]; get_pcvar_string( gHostName, s_HostName, charsmax( s_HostName ) ); static s_Name [ 32 ]; get_user_name( id, s_Name, charsmax ( s_Name ) ); static stats[ 8 ], body[ 8 ]; new s_RankPos = get_user_stats ( id, stats, body ); new s_MaxRank = get_statsnum ( ); set_hudmessage( 250, 150, 0, 0.10, 0.24, 0, 7.0, 10.0, 0.1, 0.1 ); show_hudmessage( id, "Welcome, %s^nWe hope you enjoy you`ll stay here!^n^n%s^n^nYou rank is %d from %d", s_Name, s_HostName, s_RankPos, s_MaxRank ); } 7. Poze: (hud) (dhud)
 20. 1. Nume plugin: Welcome Message (dhudmessage) 2. Autor & Versiune: falseq / 1.0 3. Comenzi: - 4. Cvar: 5. Alte detalii: Cu ajutorul acestui plugin puteti adauga un mesaj care va fi afisat fiecarui jucator in parte in momentul in care se conecteaza, acest mesaj se poate customiza din fisierul de configurare (welcome_msg.ini) cu orice doriti. 6. Link download: ATENTIE! Acest plugin se compileaza cu AMXMODX 1.8.2! Versiunile mai noi nu functioneaza. - functioneaza perfect pe reHLDS (testat). /* 1.0: release cvar: mchat_displaymsg [CVAR][Default: 15.0][Cat sa timp sa tina mesajul] */ #include < amxmodx > #include < amxmisc > #include < dhudmessage > #define PLUGIN_NAME "dhudMessage" #define PLUGIN_VERSION "1.0" #define PLUGIN_AUTHOR "falseq" new g_File[ 128 ], g_Text[ 256 ]; new g_HudDisplay; // Daca doresti ca mesajul sa contina si numele utilizatorului, nu modifici. Daca nu vrei, pui in fata //, gen //#define SHOW_NAME #define SHOW_NAME /* ============================== => Red Green Blue ====================||============= */ #define RRR 50 /* RED */ #define GGG 50 /* GREEN */ #define BBB 130 /* BLUE */ public plugin_init( ) { register_plugin( PLUGIN_NAME, PLUGIN_VERSION, PLUGIN_AUTHOR ); register_cvar( "dhudmsg_author", PLUGIN_AUTHOR, FCVAR_SERVER | FCVAR_SPONLY ); set_cvar_string( "dhudmsg_author", PLUGIN_AUTHOR ); g_HudDisplay = register_cvar( "mchat_displaymsg", "15.0" ); } public plugin_cfg( ) { get_configsdir( g_File, sizeof( g_File ) -1 ); formatex( g_File, sizeof( g_File ) -1, "%s/welcome_msg.ini", g_File ); if( !file_exists( g_File ) ) { write_file( g_File, "^"Welcome message^"", -1 ); } set_task( 3.0, "openfile" ); } public openfile( ) { new szFile = fopen( g_File, "r" ); if( !szFile ) return; new szData[ 256 ]; while( !feof( szFile ) ) { fgets( szFile, szData, sizeof( szData ) -1 ); copy( g_Text, sizeof( g_Text ) -1, szData ); break; } fclose( szFile ); return; } public client_putinserver( id ) { set_task( 2.0, "showmsg", id ); } public showmsg( id ) { new szName[ 32 ]; get_user_name( id, szName, sizeof( szName ) -1 ); #if defined SHOW_NAME set_dhudmessage( RRR, GGG, BBB, -1.0, 0.35, 0, get_pcvar_float( g_HudDisplay ) ); show_dhudmessage( id, "[ %s ] %s", szName, g_Text ); #else set_dhudmessage( RRR, GGG, BBB, -1.0, 0.35, 0, get_pcvar_float( g_HudDisplay ) ); show_dhudmessage( id, "%s", g_Text ); #endif } In folderul configs se creeaza un fisier cu numele "welcome_msg.ini" - de aici setati mesajul de bun venit (WELCOME TO OUR SERVER). 7. Poze: Sursa: extreamCS
 21. 1. Nume plugin: Score Board Leader (HUD & CHAT) 2. Autor & Versiune: Natsu / 1.1 3. Comenzi: - 4. Cvar: 5. Alte detalii: Acest plugin afiseaza un mesaj in HUD cu jucatorul care are cel mai mare scor, cand acesta va fi depasit actualizarea va fi anuntata pe chat, la fel si cand acesta isi reseteaza scorul 6. Link download: SMA #include <amxmodx> #define Autor "Natsu" #define Versiune "1.1" #define Nume "Leader Board" new cvar_on, cvar_tag, cvar_show, cvar_hudcolor, cvar_hudposition new TaG[8], r, kills[32], HasALeader = 0, bool:Something, Count = 0, OldMaxKills = 0, OldMaxKillsID = 0, rMaxKills = 0, rMaxKillsID = 0, SyncShowLeader public plugin_init(){ register_plugin(Nume, Versiune, Autor) register_dictionary("score_leader.txt") register_event("HLTV", "NewRoundEvent", "a", "1=0", "2=0") cvar_tag = register_cvar("leader_board_tag", "Leader") cvar_on = register_cvar("leader_board", "1") cvar_show = register_cvar("leader_board_show", "1") cvar_hudcolor = register_cvar("leader_board_hudcolor", "255 170 0") cvar_hudposition = register_cvar("leader_board_hudposition", "0.05 -1.0") get_pcvar_string(cvar_tag, TaG, charsmax(TaG)) SyncShowLeader = CreateHudSyncObj() set_task(0.5, "rLeaderCheckTask", _, _, _, "b", 0) } public rLeaderCheckTask(){ if(get_pcvar_num(cvar_on) == 0){ return PLUGIN_HANDLED } new rPlayers[32], rNum, rPID get_players(rPlayers, rNum) if(get_user_frags(rMaxKillsID) == 0){ if(!is_user_connected(rMaxKillsID)){ OldMaxKills = 0 OldMaxKillsID = 0 rMaxKills = 0 rMaxKillsID = 0 if(Count > 0)ColorChatAlpha(0, "%L", LANG_PLAYER, "DISCONNECTED", TaG) Count = 0 } OldMaxKills = 0 OldMaxKillsID = 0 rMaxKills = 0 rMaxKillsID = 0 if(Count > 0)ColorChatAlpha(0, "%L", LANG_PLAYER, "RESET_SCORE", TaG) Count = 0 } for(r = 0;r < rNum;r++){ rPID = rPlayers[r] kills[rPID] = get_user_frags(rPID) if(Count == 0){ if(get_user_frags(rPID) == 0){ Something = false } else { Something = true Count++ } } ShowWhosLeader(rPID) if(kills[rPID] > kills[rMaxKillsID]){ rMaxKillsID = rPID rMaxKills = kills[rMaxKillsID] } } if(!Something)return PLUGIN_HANDLED CheckLeader(rMaxKillsID) return PLUGIN_HANDLED } public CheckLeader(rMaxKillsID){ if(OldMaxKills == rMaxKills || OldMaxKillsID == rMaxKillsID) return if(rMaxKills > 0 && HasALeader == 0){ ColorChatAlpha(0, "%L", LANG_PLAYER, "THE_LEADER", TaG, get_pname(rMaxKillsID), kills[rMaxKillsID], kills[rMaxKillsID] == 1 ? "" : "s", get_user_deaths(rMaxKillsID), get_user_deaths(rMaxKillsID) == 1 ? "" : "s") HasALeader = 1 OldMaxKills = get_user_frags(rMaxKillsID) OldMaxKillsID = rMaxKillsID } else if(rMaxKills > 0 && HasALeader == 1){ ColorChatAlpha(0, "%L", LANG_PLAYER, "THE_NEW_LEADER", TaG, get_pname(rMaxKillsID), kills[rMaxKillsID], kills[rMaxKillsID] == 1 ? "" : "s", get_user_deaths(rMaxKillsID), get_user_deaths(rMaxKillsID) == 1 ? "" : "s") OldMaxKills = rMaxKills OldMaxKillsID = rMaxKillsID } } public ShowWhosLeader(id){ if(get_pcvar_num(cvar_show) == 1){ static hud_red, hud_green, hud_blue, Float:hud_x, Float:hud_y new color[16], red[4], green[4], blue[4], position[19], positionX[6], positionY[6] get_pcvar_string(cvar_hudcolor, color, 15) get_pcvar_string(cvar_hudposition, position, 18) parse(color, red, 3, green, 3, blue, 3) parse(position, positionX, 6, positionY, 6) hud_red = str_to_num(red) hud_green = str_to_num(green) hud_blue = str_to_num(blue) hud_x = str_to_float(positionX) hud_y = str_to_float(positionY) if(!Something){ set_hudmessage(hud_red, hud_green, hud_blue, hud_x, hud_y, 0, 0.5, 0.5) ShowSyncHudMsg(id, SyncShowLeader, "[The Leader]^n%s", "Still no Leader") } else { set_hudmessage(hud_red, hud_green, hud_blue, hud_x, hud_y, 0, 0.5, 0.5) ShowSyncHudMsg(id, SyncShowLeader, "[The Leader]^n%s", get_pname(rMaxKillsID)) } } } public NewRoundEvent(id){ if(get_pcvar_num(cvar_show) == 2){ if(!Something){ ColorChatAlpha(id, "%L", LANG_PLAYER, "STILL_NO_LEADER2", TaG) } else { ColorChatAlpha(id, "%L", LANG_PLAYER, "CURRENT_LEADER", TaG, get_pname(rMaxKillsID)) } } } stock get_pname(index){ new rName[32] get_user_name(index, rName, charsmax(rName)) return rName } stock ColorChatAlpha(index, const text[], any:...){ new MaxPlayers, MsgSayText static Msg[128] vformat(Msg, sizeof(Msg) - 1, text, 3) replace_all(Msg, sizeof(Msg) - 1, "!g", "^x04") replace_all(Msg, sizeof(Msg) - 1, "!n", "^x01") replace_all(Msg, sizeof(Msg) - 1, "!t", "^x03") MaxPlayers = get_maxplayers() MsgSayText = get_user_msgid("SayText") if(!index){ for(new i = 0; i < MaxPlayers; i++){ if(!is_user_connected(i)) continue; message_begin(MSG_ONE_UNRELIABLE, MsgSayText, _, i) write_byte(i) write_string(Msg) message_end() } } } LANG - Fisierul score_leader.txt il puneti in addons/amxmodx/data/lang. [en] DISCONNECTED = !n[!g%s!n] The Leader has disconnected or was kicked. RESET_SCORE = !n[!g%s!n] The Leader has reseted his score. THE_LEADER = !n[!g%s!n] The !tLeader !nin board is !t%s !nwith !g%d !nkill%s and !g%d !ndeath%s. THE_NEW_LEADER = !n[!g%s!n] The new !tLeader !nin board is !t%s !nwith !g%d !nkill%s and !g%d !ndeath%s. STILL_NO_LEADER = !n[!g%s!n] Still no one is Leader CURRENT_LEADER = !n[!g%s!n] The current Leader is !g%s [ro] DISCONNECTED = !n[!g%s!n] Liderul s-a deconectat sau a fost dat afara. RESET_SCORE = !n[!g%s!n] Liderul si-a resetat scorul. THE_LEADER = !n[!g%s!n] !tLiderul !nin tabelul scorurilor este !t%s !ncu !g%d !nkill%s si !g%d !ndeath%s. THE_NEW_LEADER = !n[!g%s!n] Noul !tLider !nin tabelul scorurilor este !t%s !ncu !g%d !nkill%s si !g%d !ndeath%s. STILL_NO_LEADER = !n[!g%s!n] Inca nimeni nu este Lider CURRENT_LEADER = !n[!g%s!n] Liderul actual este !g%s 7. Poze: Sursa: extreamCS
 22. Darian433

  1. Nume plugin: Control HE Damage(s)2. Autor & Versiune: YONTU / 1.13. Comenzi: -4. Cvar: 5. Alte detalii: Cu ajutorul acestui plugin puteti controla cat DMG (daune) provoaca grenada HE, mai exact puteti controla prin cvar-uri cat DMG provoaca grenada (0-100).6. Link download: #include <amxmodx> #include <hamsandwich> #define DMG_HEGRENADE (1<<24) #define PLUGIN_NAME "Control HE Dmg(s)" #define PLUGIN_AUTHORS "YONTU" #define PLUGIN_VERSION "1.1" new cvar_dmg, cvar_no_attacker_dmg; public plugin_init() { register_plugin(PLUGIN_NAME, PLUGIN_VERSION, PLUGIN_AUTHORS); cvar_dmg = register_cvar("he_dmg", "0.2"); cvar_no_attacker_dmg = register_cvar("no_he_dmg_attacker", "1"); RegisterHam(Ham_TakeDamage, "player", "fw_TakeDamage"); } public fw_TakeDamage(victim, inflictor, attacker, Float:fDamage, iDmgType) { if(!(iDmgType & DMG_HEGRENADE)) return HAM_HANDLED; if(victim == attacker) { if(!get_pcvar_num(cvar_no_attacker_dmg)) return HAM_IGNORED; return HAM_SUPERCEDE; } else { if(is_user_alive(victim) && get_user_team(victim) != get_user_team(attacker)) { fDamage *= get_pcvar_float(cvar_dmg); SetHamParamFloat(4, fDamage); return HAM_HANDLED; } } return HAM_IGNORED; } 7. Poze: -Sursa: extreamCS
 23. Paul

  Uite aici si pozele facute de ownerul acestui server ca sa nu mai vorbesti de favoritisme https://imgur.com/a/CwexhBV, P.S . : daca vad ca jucatorul se retrage dupa o cutie sau perete este normal sa trag in continuare pentru ca stiu ca este acolo si glontul trece prin perete, asta nu inseamna wall ci iq > 20 , sa stii ca si tu poti trage asa, astept sa imi explici si fazele in care am fost surprins de adversari, unde era wallul meu acolo? Sa imi spui daca mei vrei dovezi , stau la dispozitia ta Si da se vede ca nu prea joci des, pentru ca nu cunosti arta jocului. Eu joc de 10 ani si inca sunt praf pe langa altii...
 24. Paul

  Acesta este un wargods al meu facut recent https://www.wargods.ro/wcd/report.php?id=2245329, daca se pune problema mai dau unul facut in momentul in care mi se cere, plus teamview la cerere, @Darian433 a vazut si poze de la mine inainte, tot ce am de recunoscut este ca sunt curat si gata sa prezint dovezi oricand mi se cere de orice tip
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...